לידיעתכם האתר בהרצה

قفل للنوافذ المنزلقة

1 TopAlum صورة
2 TopAlum صورة
قفل  للنوافذ المنزلقة
صورة للتوضيح فقط
قفل  للنوافذ المنزلقة
صورة للتوضيح فقط

يعمل الإغلاق الزنبركي بطريقة الدفع والحركة

69.00 ش.جלידיעתכם האתר בהרצה